Aktualności

Komentarze

Inflacja skłoni do poszukiwania zysków

Od kilku lat preferowanym przez większość posiadaczy oszczędności i sporą część inwestorów wyborem były instrumenty o niewielkim poziomie ryzyka. To efekt szoku po globalnym kryzysie finansowym i utrzymującej się niepewnej sytuacji na rynkach, utrudniającej podejmowanie decyzji dotyczących zaangażowania kapitału. Stąd bierze się tak duża popularność nisko oprocentowanych lokat bankowych oraz widoczny jeszcze w całym ubiegłym roku duży napływ środków do funduszy dłużnych i największe od lat zakupy obligacji skarbowych przez klientów detalicznych. Do niedawna takim ostrożnym strategiom w sukurs przychodziła…

Czytaj więcej

WIG20 o krok od hossy

Indeks naszych największych spółek wzrósł od dołka z pierwszych dni lipca ubiegłego roku o prawie 20 proc., a więc można już niemal mówić o jego wejściu w fazę hossy. Byczych sygnałów jest znacznie więcej. Wraz z wyjściem powyżej 2000 punktów WIG20 powraca do obszaru kilkuletniej konsolidacji, z której wyłamał się w listopadzie 2015 r. Utrzymanie tego poziomu mogłoby więc w dłuższym terminie otwierać drogę do jej górnego ograniczenia, czyli 2550-2600 punktów. Takiemu scenariuszowi sprzyja niedawne utworzenie przez średnie 50 i…

Czytaj więcej

Początek roku dobry dla akcji

Pierwszy tydzień ubiegłego roku przyniósł 6 proc. spadek indeksów na parkiecie w Stanach Zjednoczonych i ponad 8 proc. tąpnięcie na emerging markets. Wówczas rynki znajdowały się jednak w trakcie kilkumiesięcznej tendencji zniżkowej, a wspomniane spadki stanowiły jedynie dość spektakularne jej zwieńczenie. Obecnie sytuacja jest zgoła odmienna. Indeksy od kilku miesięcy idą w górę, a pierwszy tydzień 2017 roku przynosi kontynuację tej tendencji. Na horyzoncie nie widać zagrożeń, które w najbliższym czasie mogłyby doprowadzić do gwałtownej zmiany tego stanu rzeczy. Mogą…

Czytaj więcej