Aktualności

Komentarze

Giełdy już przetrawiły złe wieści – podsumowanie kwietnia

Wiele wskazuje na to, że wyceny instrumentów finansowych uwzględniają już w większości niekorzystne sygnały dotyczące gospodarki oraz obawy związane z wydarzeniami geopolitycznymi. Zatem prawdopodobieństwo pozytywnych zaskoczeń jest większe niż ryzyko pojawienia się zagrożeń. Kwiecień na warszawskim parkiecie upływał w rytm zmiennych nastrojów. Korzystny w przypadku WIG20 bilans nastraja optymistycznie, zaś mimo pogorszenia się sytuacji w segmencie małych i średnich spółek, można tu dostrzec szanse na przełamanie złej passy. Wszystko wskazuje na to, że kierowanie się zasadą sell in may and…

Czytaj więcej

Sprawozdania funduszy inwestycyjnych już dostępne!

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały opublikowane sprawozdania finansowe naszych funduszy inwestycyjnych. Znajdą w nich Państwo szczegółowe informacje dot. poszczególnych składników lokat, struktury kosztów i wyników poszczególnych subfunduszy. Mamy świadomość, że przekaz medialny dot. sytuacji GetBack S.A. wpływa na pogorszenie nastroju inwestorów na całym rynku obligacji korporacyjnych i wierzytelności. Z opublikowanych sprawozdań finansowych wynika jednoznacznie, że fundusze inwestycyjne zarządzane przez AgioFunds TFI nie lokują aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez GetBack S.A. Zapewniamy, że realizowana przez nas strategia inwestycyjna w zakresie…

Czytaj więcej

Giełdy odporne na niepokoje

Na głównych światowych rynkach akcji od ponad dwóch tygodni trwa konsekwentne odrabianie strat po niedawnej silnej spadkowej korekcie. Wszystko wskazuje na to, że giełdy zdyskontowały już większość obaw i potencjalnych zagrożeń, a inwestorzy odważniej przystąpili do zakupów, licząc na trwałą, przynajmniej w średnim terminie, poprawę sytuacji. Warto zwrócić uwagę, że nastroje uległy zdecydowanej poprawie, mimo że spora część czynników powodujących niepewność i niechęć do ryzykownych aktywów jeszcze nie ustąpiła bądź ich wpływ nie został ostatecznie wyjaśniony. Takie zachowanie się globalnego…

Czytaj więcej