Aktualności

Komentarze

Średnie spółki wracają na podium

Wrzesień przyniósł korektę WIG20 i WIG, kontynuację spadku sWIG80 i będący w wyraźnej kontrze do tych wyników wzrost indeksu średnich firm. Nie można wykluczyć, że zachowanie mWIG40 to sygnał powrotu hossy na rynku spółek z drugiej linii. Po sierpniowej silnej zwyżce na rynku naszych blue chips, apetyty na kontynuację pozytywnej tendencji zdecydowanie wzrosły. Z tego punktu widzenia wrzesień okazał się rozczarowujący, choć sięgający 2,5 proc. spadek jeszcze o niczym nie przesądza. Po pierwsze, można zrozumieć naturalną chęć realizacji zysków przez…

Czytaj więcej

Dwa pytania do Fed

Od dłuższego czasu inwestorzy oczekują od amerykańskiej rezerwy federalnej odpowiedzi na dwa pytania o zasadniczym znaczeniu dla sytuacji na rynkach finansowych. Pierwsze dotyczy tego, czy należy się jeszcze w tym roku liczyć z kolejną podwyżką stóp procentowych, a drugie wiąże się z terminem rozpoczęcia redukowania bilansu Fed obligacji. Wrześniowe posiedzenie powinno przynieść jasną deklarację w tej drugiej kwestii, czyli ogłoszenie daty, od której Fed ograniczy zakupy obligacji dokonywane ze środków pochodzących z wykupu zapadających papierów dłużnych. Rozpoczęcie tej operacji będzie…

Czytaj więcej

Optymizm przed Jackson Hole

Coroczne sympozjum bankierów centralnych i finansistów z całego świata, odbywające się w Jackson Hole, zwykle skupia uwagę inwestorów i bywa okresem wzmożonej nerwowości na rynkach finansowych. Dzieje się tak dlatego, że w przeszłości zdarzało się, że w trakcie takich posiedzeń padały ważne deklaracje dotyczące polityki pieniężnej lub przynajmniej pojawiały się istotne sygnały w tej kwestii. Jeśli spojrzeć na sytuację na rynkach tuż przed obecnym spotkaniem, trudno dostrzec jakiekolwiek oznaki niepokoju. Co więcej, widać nawet narastający optymizm na giełdach i rynku…

Czytaj więcej