Aktualności

Komentarze

Niższa inflacja pomogła obligacjom skarbowym

Zgodnie z oczekiwaniami, grudzień przyniósł spadek dynamiki inflacji. Jej wskaźnik obniżył się  z 2,5 do 2,1 proc. i choć to poziom nieco wyższy niż wskazywał wcześniejszy szacunek GUS, można oczekiwać że Rada Polityki Pieniężnej będzie ze spokojem przyglądać się rozwojowi sytuacji i nie zasygnalizuje zmiany swojego nastawienia jeszcze co najmniej przez kilka miesięcy. Ta teza znajduje potwierdzenie w zachowaniu się polskich obligacji skarbowych. Po ogłoszeniu danych o inflacji, rentowność papierów dziesięcioletnich spadła poniżej 3,3 proc., kontynuując trwające od kilku tygodni…

Czytaj więcej

Komentarze do wyników AgioFunds TFI

Zapraszamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych. Zarządzający wskazują jakie były najważniejsze wydarzenia w grudniu na rynkach – krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia przełożyły się na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących miesiącach. Komentarz miesięczny – grudzień 2017

Czytaj więcej

Stara hossa w nowym roku

Pierwszy tydzień 2018 r. przyniósł kontynuację tendencji panujących na rynkach od kilkunastu miesięcy, a w niektórych przypadkach od kilku lat. Od wzrostów zaczęły niemal wszystkie światowe giełdy, zarówno te dojrzałe, jak i emerging markets. W tej pierwszej grupie wyróżniał się parkiet japoński, notujący zwyżkę o ponad 4 proc., niewiele ustępował mu Frankfurt, gdzie DAX zyskał ponad 3 proc. oraz Nowy Jork, ze zwyżką S&P500 sięgającą 2,6 proc. Jednak z naszego punktu widzenia trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na przekraczający 4…

Czytaj więcej