Aktualności

Komentarze

Banki centralne nie powiedziały ostatniego słowa

Choć amerykańska rezerwa federalna i Europejski Bank Centralny dość jasno zakomunikowały swoje decyzje i stanowiska w kwestii polityki pieniężnej, inwestorzy jeszcze przez jakiś czas będą dokonywali interpretacji tego, czego się dowiedzieli. Na rynkach finansowych należy się więc spodziewać w najbliższym czasie jeszcze pewnych przetasowań. Sprawa nie jest prosta o tyle, że rozpatrywać należy nie tyle decyzje poszczególnych banków, ale trzeba dokonać oceny łącznego ich wpływu na sytuację i perspektywy jej rozwoju. Pierwsze reakcje bywają czasem mylące, warto więc obserwować, jak…

Czytaj więcej

Komentarze do wyników AgioFunds TFI

Zapraszamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych, w których znajdą Państwo opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w maju na rynkach: krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia wpłynęły na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących tygodniach. Komentarz miesięczny – maj 2018

Czytaj więcej

Fed i EBC wskażą kierunek

Czerwcowe posiedzenia głównych banków centralnych, które odbędą się już w tym tygodniu, mogą mieć decydujące znaczenie dla rynków finansowych przynajmniej w perspektywie średnioterminowej, obejmującej najbliższe miesiące. Stanie się tak, jeśli ich deklaracje będą jednoznaczne i tak zostaną przez inwestorów zinterpretowane. Powinny one przesądzić o relacjach między euro i dolarem, a to właśnie ten czynnik ma kluczowy wpływ na sytuację w pozostałych segmentach rynku finansowego. Szczególnie wyczulone na kondycję dolara są waluty i giełdy krajów zaliczanych do emerging markets, a więc…

Czytaj więcej