Aktualności

Komentarze

Giełdy odporne na niepokoje

Na głównych światowych rynkach akcji od ponad dwóch tygodni trwa konsekwentne odrabianie strat po niedawnej silnej spadkowej korekcie. Wszystko wskazuje na to, że giełdy zdyskontowały już większość obaw i potencjalnych zagrożeń, a inwestorzy odważniej przystąpili do zakupów, licząc na trwałą, przynajmniej w średnim terminie, poprawę sytuacji. Warto zwrócić uwagę, że nastroje uległy zdecydowanej poprawie, mimo że spora część czynników powodujących niepewność i niechęć do ryzykownych aktywów jeszcze nie ustąpiła bądź ich wpływ nie został ostatecznie wyjaśniony. Takie zachowanie się globalnego…

Czytaj więcej

Komentarze do wyników AgioFunds TFI

Zapraszamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych, w których znajdą Państwo opis najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w marcu na rynkach: krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia wpłynęły na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących tygodniach. Komentarz miesięczny – marzec 2018

Czytaj więcej

Niskie wyceny i wyższe ryzyko

Większość posiadaczy oszczędności zdecydowanie preferuje najbardziej bezpieczne i najprostsze formy ich lokowania, choć jednocześnie nie przynoszą one zbyt wysokich profitów. Ostrożność to wciąż konsekwencja kryzysu finansowego, mimo że od jego wybuchu minęło już dziesięć lat. Niewielkie zyski z lokat i obligacji, ostatnio coraz mocniej uszczuplane przez inflację, to efekt rekordowo niskich stóp procentowych, będących także „pokłosiem” owego kryzysu. Poszukiwanie alternatyw sprowadza się głównie do funduszy o najbardziej bezpiecznym profilu portfela, a więc obligacji i instrumentów rynku pieniężnego. Rynek akcji, który…

Czytaj więcej