Aktualności

Na koniec kwietnia 2017 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 7,06 mld zł

Na koniec kwietnia 2017 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem AgioFunds TFI wyniosła 7,06 mld zł.

Aktywa funduszy AgioFunds TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów wyniosły na koniec kwietnia 2017 ponad 1,0 mld zł. Fundusze dedykowane AgioFunds TFI, które są skierowane do określonych inwestorów bądź ograniczonej liczby inwestorów, wyniosły na koniec kwietnia 2017 roku ponad 6 mld zł.

Na koniec kwietnia 2017 roku AgioFunds TFI zarządzało w sumie 57 funduszami, w tym 15 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 42 funduszami dedykowanymi.