Aktualności

Polskie obligacje coraz droższe

This is my first stock photo. I chose this one because it did not require any expensive props. Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org

Trwający od lutego wzrost cen polskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych sprowadził ich rentowność z prawie 3,9 do 3,3 proc. To zjawisko pokazuje, że nie należy przedwcześnie skreślać żadnej klasy instrumentów finansowych z pola inwestycyjnych zainteresowań, tym bardziej w czasach, gdy coraz trudniej przewidywać nadchodzące tendencje, a sytuacja na rynkach ulega częstym zmianom pod wpływem różnego rodzaju czynników. Najlepszym rozwiązaniem pozostaje dywersyfikacja, nie tylko zabezpieczająca portfel przez ryzykiem i nieoczekiwanymi perturbacjami, ale także umożliwiająca wzrost jego wartości w każdych warunkach. Z nieprzewidywalnością należy się liczyć także w najbliższej przyszłości. Coraz lepsze prognozy dla polskiej gospodarki, płynące także ze strony agencji ratingowych i międzynarodowych instytucji finansowych, które jeszcze niedawno były naszą sytuacją zaniepokojone, powinny przemawiać za kontynuacją umocnienia złotego i wzrostem cen papierów skarbowych. To jednak niejedyny i nie najważniejszy czynnik, wpływający na polską walutę i obligacje. O wiele bardziej istotna może się okazać polityka pieniężna głównych banków centralnych świata. Amerykańska rezerwa federalna konsekwentnie realizuje cykl podwyżek stóp procentowych i coraz poważniej zastanawia się nad odchudzeniem swojego bilansu, co będzie miało wpływ na globalny rynek obligacji. Europejski Bank Centralny będzie musiał wkrótce zmierzyć się z decyzją o ograniczeniu skupu aktywów. Także nasza Rada Polityki Pieniężnej niebawem może zaostrzyć ton, a perspektywa wzrostu stóp procentowych może się wyraźnie przybliżyć. W obliczu tych zmian warto być przygotowanym na każdą okoliczność.