• Komentarze do wyników AgioFunds TFI

    Od tego miesiąca zachęcamy do lektury przygotowanych przez Zarządzających AgioFunds TFI komentarzy rynkowych. Zarządzający wskazują jakie były najważniejsze wydarzenia na rynkach – krajowych, zagranicznych, rynkach akcji i obligacji, jak te wydarzenia przełożyły się na wyniki funduszy oraz czego można oczekiwać w nadchodzących miesiącach. Komentarz miesięczny – listopad 2017More

  • About us

    AgioFunds TFI SA is a licenced investment fund company, overseen by the Polish Financial Supervision Authority (KNF). We have been present on the market since April 2009.  We are a wholly Polish, private, and independent financial institution, not affiliated and having no capital ties with financial market corporations. AgioFunds is an alternative to financial conglomerates, for which asset management accounts for a fraction of their entire business. We do not let short-term expectations guide us. Our goal is to always…More

FIO/SFIO pricing
FIZ pricing
Fund/Sub fund Value [PLN] Date Change Buy
AGIO Kapitał 1.451,18 14.03.2018 0,08
AGIO Globalny 1.014,07 14.03.2018 0,11
AGIO Stabilny PLUS 104,15 15.03.2018 0,12
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych 1.363,53 14.03.2018 0,61
AGIO Obligacji PLUS 101,24 15.03.2018 0,03
AGIO Akcji PLUS 142,76 15.03.2018 0,36
AGIO Kapitał PLUS 124,13 15.03.2018 0,02
Investor’s Zone Invest on-line
Fund/Sub fund Value [PLN] Date Change Buy
AGIO Wierzytelności PLUS 2 205.893,82 28.02.2018 1,32
AGIO Globalny Kapitał 1.057,07 28.02.2018 0,40
ALFA 1.024,72 28.02.2018 2,07
AGIO Market Neutral 957,75 01.03.2018 5,97
AGIO Wierzytelności PLUS 228,31 28.02.2018 0,25
AGIO Wierzytelności 267,15 28.02.2018 0,40
AGIO Nieruchomości Komercyjnych 1.147,20 28.02.2018 0,30
DALEKI WSCHÓD FIZ Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu 968,60 28.02.2018 0,40
Investor’s Zone Invest on-line

News